click pentru a activa zoom
se incarca ...
Nu s-au gasit rezultate.
deschide harta
Vedere Foaia de parcurs Satelit Hibrid Teren Locatia mea Ecran complet Inapoi Inainte
Rezultatele căutării

Politica de confidentialitate

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează platforma newconceptimobiliareiasi.ro sau Serviciile Societății.

Aceasta politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. in legătură cu aceste prelucrări, precum si modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA NEWCONCEPTIMOBILIAREIASI.RO SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

New Concept Imobiliare Iași, Bld. Nicolae Iorga 35, Iași, România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, in ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate si prelucrate prin intermediul platformei newconceptimobiliareiasi.ro.

2. Ce date prelucram?

Prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Date pe care le furnizați în mod direct

Atunci când ne contactați, procesăm următoarele informații: nume, prenume, adresa de e-mail.

2.2. Date colectate sau generate de Noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Platforma newconceptimobiliareiasi.ro

Înregistram in jurnal informații cu privire la modul in care utilizați platforma newconceptimobiliareiasi.ro, cum ar fi când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate, inclusiv modul in care utilizați platforma newconceptimobiliareiasi.ro (e.g. dacă ați accesat platforma, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat).

În plus față de informațiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit newconceptimobiliareiasi.ro si cum putem sa ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date include adresa de IP a computerului cu care accesați  newconceptimobiliareiasi.ro, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit si timpul petrecut pe Site.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie.

2.3. Datele obținute de la terți

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucram datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectam și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea si executarea contractului

În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților Utilizatorilor (persoane juridice) Avem un interes legitim să ne desfășurăm în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (i.e. reprezentanții Utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucât din perspectiva clientului persoană juridica, prelucrarea este necesară în contextul desfășurării relațiilor de muncă / colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate / asociate contului de Utilizator (persoană juridică).

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

3.2. Gestiunea relațiilor cu Utilizatorii si suport

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Utilizatorii Platformei newconceptimobiliareiasi.ro, spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile platformei, disfuncționalități ale platformei sau erori.

De asemenea, ca parte a serviciile de suport și gestiune a relațiilor cu Utilizatorii, putem fi contactați si putem contacta Utilizatorii și prin telefon.

3.3. Furnizarea de comunicări comerciale

Dorim sa va transmitem comunicări comerciale (cum ar fi, anunțuri despre vânzarea, închirierea sau amenajarea locuințelor), informări privind noile Servicii oferite de Societate, să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm ca pot fi de interes pentru dvs.

De asemenea, daca sunteți de acord, datele dvs. pot fi comunicate partenerilor noștri sau putem să le folosim (fără a le dezvălui partenerilor), pentru a vă transmite materiale promoționale / comunicări comerciale privind produsele / serviciile partenerilor Societății.

Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, daca va retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele si chestionarele noastre.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

3.4. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate

Putem realiza diverse raportări, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. in combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care sa le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante si personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (in cazul analizelor de marketing avansate)

3.5. Analize si statistici privind funcționarea Site-ului, cookies si tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize si statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului in care funcționează Platforma sau sunt oferite Serviciile. Analizele si statisticile pe care le facem ne ajuta sa înțelegem mai bine cum am putea sa îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului. În efectuarea analizelor si statisticilor utilizam de asemenea cookies si alte tehnologii similare.

De asemenea, cookie-urile si tehnologiile similare sunt utilizate pentru a va oferi publicitate bazata pe interes. In cazul in care utilizați platforma putem colecta următoarele si datele de geo localizare – pentru a determina si a va prezenta anunțuri imobiliare din zona in care e localizat dispozitivul. Vom folosi aceste date doar daca va dați acordul pentru aceasta, folosind setările de localizare ale dispozitivului sau alte instrumente / setări disponibile in platforma.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim In funcție de tipologia cookie-urilor utilizate si a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru cookies necesare si funcționale sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ pentru cookie-urile de analiza, trac king si publicitate comportamentala.

3.6. Apărarea drepturilor și intereselor in justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicata Societatea. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

4. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (1) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv in furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date cum ar fi Google care are centrele de date in Uniunea Europeana); (2) daca avem obligația de a divulga datele personale in scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (3) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare. În aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat.

5. Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele aferente cookie-urilor si tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză).

6. Ce drepturi aveți in calitate de persoana vizată?

Conform legii, va sunt recunoscute următoarele drepturi in calitate de persoana vizată:

a) Dreptul de acces

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum si informații privind specificul prelucrării

b) Dreptul de a corecta datele

Puteți să ne solicitați modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (1) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (2) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (3) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (4) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului si dreptul de opoziție

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e) Restricționare

În anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

În măsura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteți sa ne solicitați, în condițiile legii, sa furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE SAU UTILIZÂND SECȚIUNEA DE „CONTACT”.

Compara Anunturi